Kinesiologie uitgelegd in een TV-programma een aantal jaren geleden. De kinesioloog aan het woord is Annick De Zutter. Zij is de (top)docente die mij op weg gezet heeft in het toepassen van Kinesiologie.image-254256-WhatsApp_Image_2018-07-12_at_21.16.41.jpeg
Kinesiologie 3-in-1 ook wel spiertesten genoemd               
(even terzijde vermelden dat deze techniek niets te maken heeft met het testen van spieren in sportief verband)


Kinesiologie, letterlijk 'De leer van de beweging', is een therapeutische manier van werken waarbij er gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken  waar, waarom en wanneer de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld.

De methode werd in de jaren '60 in Amerika ontwikkeld door de arts en chiropractor George Goodheart.
Hij bundelde daarin onderzoek, kennis en ervaring uit fysiotherapie, geneeskunde, chiropractie, acupunctuur, voedingsleer en psychologie.
Het werken met spiertesten vormt de basis. Goodheart had in zijn praktijk namelijk ontdekt dat bepaalde patiënten sommige spieren niet in de uitgangspositie konden vasthouden.
Daaruit concludeerde hij dat spieren reageren met spanningsveranderingen op stress en ziekte.
De goed opgeleide kinesioloog kan deze veranderingen via spiertesten waarnemen en de juiste correcties vinden en toepassen. 

De 3-1 kinesiologie is begin jaren 80 ontwikkeld in Californië. De grondleggers zijn Gordon Stokes en Daniel Whiteside.

Kinesiologie is een mooie methode om meer inzicht te krijgen in jezelf en in de dingen die je beperken doordat we gebruik maken van spiertesten.

Door gebruik te maken van het biofeedback systeem van de spiertesten sluiten we het verstand en dus ook het geloofssysteem uit en krijgen we een objectiever zicht op het probleem.

Rechtstreekse vragen worden altijd vervormd door hoe je wil overkomen en door het beeld dat jij van jezelf hebt.

Meer nog we beslissen zelf wat we willen herinneren en hoe. “Valse herinnering zet ons op het verkeerde been.”

Via de spiertesten krijg je antwoorden die inhouden

  1. Wat je bewust gelooft

  2. Wat je onbewust ontkent op basis van ervaringen uit het verleden

Wat als het bewuste en het onbewuste in conflict staan?
Zelfsabotage, besluiteloosheid, mislukking, verwarring,…, waardoor we zeker

niet het resultaat bekomen dat we wensen op bewust niveau. Ondanks dat we op bewust niveau wel weten wat we willen of hoe het zou moeten.

De correcties die we gebruiken in de kinesiologie, raken alle bewustzijnsniveaus niet alleen het bewuste. Daardoor kunnen positieve veranderingen plaats vinden en zijn ze blijvend. Maar het is dankzij het biofeedback systeem dat we de onderdrukte negatieve emoties kunnen identificeren.

Beide armen testen

We testen de 2 armen omdat we de 2 hersenhelften willen activeren, om een antwoord te krijgen van het totale brein
(rechts ratio - links emo/creativiteit).

Door het testen van de 2 armen krijgen we een eerlijker antwoord over de manier waarop een emotie ons lichaam beïnvloedt als over de manier waarop we de geblokkeerde energie of waarneming kunnen vrijmaken.

Wat blokkeert energie en waarneming?

Negatieve emotionele lading (NEL) ofwel de intense elektrische energie van een negatieve emotie.

Dit is dan ook waar wij mee werken. Een negatieve emotionele lading geeft een niet-vitale spiertest.

Het energetische niveau heeft invloed op de spieren.

Voorbeeld: Als iemand slecht nieuws komt brengen, stelt men meestal voor om te gaan zitten. Men zakt immers ineen als een pudding.

Negatieve emoties beïnvloeden onze spieren. Dit geldt ook voor woorden, beelden, geuren, herinneringen, …

Spiertesten zijn veilig en vriendelijk

We erkennen de autoriteit van de testpersoon. We vragen dan ook altijd toestemming en beseffen dat de testpersoon zelf weet wat goed voor hem is. Meer nog de testpersoon heeft altijd gelijk!

Kinesiologie is voornamelijk gericht op zelfeducatie en het toenemen van het bewustzijn. We helpen mensen hun overtuigingen en angsten die hen afhielden van hun levensvervulling te identificeren en defuseren. Door mensen tot inzicht te brengen krijgen ze keuze.

De boodschap van de zich herhalende negatieve ervaring is begrepen en ze is niet meer nodig.
Ze zijn vrij om verder te gaan, om nieuwe keuzes te maken.

De grens van ons beter worden, wordt slechts bepaald door de mate waarin wij geloven beter te kunnen worden.

De correcties die we gebruiken in de kinesiologie, raken alle bewustzijnsniveaus niet alleen het bewuste.
Daardoor kunnen positieve veranderingen plaats vinden en zijn ze blijvend.
Maar het is dankzij het biofeedback systeem dat we de onderdrukte negatieve emoties kunnen identificeren.

Hoe werkt de kinesioloog?

De kinesioloog kan zijn cliënt via de spiertesten inzicht geven in de oorzaak van zijn klachten. De testen vormen de puzzelstukjes die uiteindelijk met elkaar een beeld vormen van het hoe en waarom van de klacht. Er worden relaties gelegd met stress uit het heden, maar ook uit het verleden omdat het lichaam negatieve ervaringen lang kan vasthouden.
Als het plaatje zo compleet als mogelijk is, test de kinesioloog, wederom door middel van spiertesten, uit wat de beste manier is om deze cliënt weer in balans te brengen en hoe zijn zelfgenezend vermogen het beste kan worden gestimuleerd.
Want de eerste stap op weg naar genezing is inzicht in de oorzaak van de klachten.

Voor wie is kinesiologie geschikt?

Kinesiologie is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van zijn lichamelijke klachten of geestelijk onbalans.
Een herstelde balans maakt dat iemand zich al beter voelt ook al is hij medisch gezien nog ziek.
Iemand met suikerziekte kan niet genezen worden door een kinesioloog, maar wel geholpen worden om zich, ondanks zijn ziekte, beter en energieker te voelen. Bij kinderen kunnen door middel van kinesiologie heel goed voedselovergevoeligheden worden opgespoord. voedselallergieen vanaf half mei kunt u hiervoor bij mij terecht totdan via de biotensor te testen.

Een voedingsstof die vandaag een negatief effect heeft op ons lichaam,kan morgen perfect geaccepteerd worden door ons lichaam op voorwaarde dat we de echte stressor identificeren en defuseren en meestal is dat een EMOTIE.


Een behandeling bij Mai Tita Sol is erop gericht om lichaam, geest en emoties
in balans te brengen waardoor zelfheling 
wordt gestimuleerd.
Het doel is een gevoel van welbehagen en good feeling te bekomen.
 
Het is geen geneeswijze en het sluit een bezoek aan de dokter niet uit.